spelsidorna

Texas Hold’em Regler

Välkommen till vår omfattande guide för Texas Hold’em regler! Här kommer du att hitta allt du behöver för att bemästra spelet, oavsett om du planerar att spela hemma med vänner, online eller på ett riktigt kasino. För dig som är intresserad av att lära dig texas holdem regler hemma eller kanske drömmer om större turneringar – här tar vi dig från start till mål med allt du behöver veta.

Texas Holdem

Vad är Texas Hold’em Poker?

Om du nämner ordet “poker”, tänker de flesta direkt på Texas Hold’em. Det är den mest framstående pokervarianten i världen.

Varför är Texas Hold’em Så Populärt?

Alla stora pokertävlingar globalt – från World Series of Poker till European Poker Tour – väljer oftast just denna variant. Många lär sig endast texas holdem regler, eftersom spelet har blivit så utbrett.

Det lockar med sin enkelhet. Lätt att börja med, men kan ta en livstid att bemästra.

Enkelhet Möter Djup

Medan grunderna i texas holdem poker är lätta att förstå, bjuder spelet på otaliga strategier och scenarion. Det gör att även de mest erfarna spelarna ständigt utmanas.

Grundläggande Regler i Texas Hold’em

För de som är nya med poker texas holdem är det bäst att börja med de grundläggande reglerna. De är inte bara enkla att greppa utan även avgörande för att förstå spelets gång.

 • Lär dig grunderna för att förstå spelets flöde.
 • Mästra strategierna för att bli en stjärnspelare.

Så, om du tänker spela texas holdem regler hemma eller kanske till och med drömmer om de stora mästerskapen, är det här rätt plats att börja!

1. Regler i Texas Hold’em

Hur spelar man Texas Hold’em egentligen?

Målet med Spelet

I Texas Hold’em kombinerar du dina hålkort med gemensamma kort för att skapa den bästa femkorts pokerhanden. Spelet skiljer sig inte mycket från andra pokerspel som femkorts dragning, men sättet man bygger händerna på är unikt för texas holdem.

Det är inte ovanligt att en spelare “bluffar” för att få andra att lägga sig.

Spelets Gång

Varje spelare delas två kort med framsidan nedåt, dessa kallas ‘hålkort’. Genom flera satsningsrundor delas ytterligare fem kort upp på bordet:

 • Första rundan: Pre-flop
 • Andra rundan: The flop
 • Tredje rundan: The turn
 • Fjärde rundan: The River

Just nu är det här allt du behöver veta. Vi kommer gå in på rundorna alldeles strax.

Dessa kort som ligger med framsidan uppåt benämns ‘gemensamma kort’. Varje spelare kan använda gemensamma kort tillsammans med sina hålkort för att skapa en femkorts pokerhand.

Gemensamma Kort

Det finns totalt fem gemensamma kort, och de avslöjas i tre faser:

 1. Flop: De första tre gemensamma korten.
 2. Turn: Det fjärde gemensamma kortet.
 3. River: Det femte och sista gemensamma kortet.

Ditt mål? Skapa den bästa femkorts pokerhanden med de sju tillgängliga korten.

Satsning och Bluff

Om satsningen får alla utom en spelare att lägga sig, vinner den kvarvarande spelaren potten utan att visa sina kort. Därför behöver spelare inte alltid ha den bästa handen för att vinna. Det är fullt möjligt för en spelare att ‘bluffa’ och få andra att lägga bättre händer.

Avslutande Tankar

Om två eller fler spelare når slutet av omgången efter att det sista gemensamma kortet har delats ut och all satsning är klar, är det enda sättet att vinna potten att ha den högsta rankade femkorts pokerhanden.

Nu när du känner till grunderna i texas holdem poker och börjar förstå hur spelet fungerar, är det dags att djupdyka i detaljerna.

Några Viktiga Punkter:

 • En omgång av Texas Hold’em har flera satsningsrundor.
 • Spelare får två privata kort och upp till fem gemensamma kort.
 • Om inte alla spelare ger upp innan showdown behöver du den högsta pokerhanden för att vinna.

2. Spelregler för Texas Hold’em

Nu ska vi granska nyckelaspekterna av ett Texas Hold’em-spel, inklusive de olika positionerna vid bordet och satsningsrundorna i spelet.

Knappen (The Button)

Spelet rör sig medurs runt bordet, med start till vänster om dealerknappen.

The Button eller “Knappen” är en rund bricka framför en spelare och roterar ett säte till vänster för varje hand.

 • På kasinon och turneringar är det inte spelaren med knappen som delar ut korten, det jobbet går till en anställd dealer.
 • Men om du spelar texas holdem regler hemma med vänner, är det oftast spelaren med knappen som delar ut.

Knappen avgör vilken spelare vid bordet som är den agerande dealern. Knappen används även om du spelar med en dealer. Den hjälper hålla koll på vem som ska lägga mörkrar så kallade blinds.

Blinds-satsningar

De första två spelarna direkt till vänster om knappen måste satsa en ‘liten mörk’ och en ‘stor mörk’ för att starta satsningsrundan. Beloppet fastställs innan spelet börjar och kan vara samma under hela spelets gång eller öka.

Satsningsrundor

Efter det, sker handlingen på följande sätt:

 1. Preflop
 2. Flop
 3. Turn
 4. River

Var och en av dessa moment, eller ‘gator’ som de kallas inom poker, förklaras nedan.

Dealerposition

I Texas Hold’em, får spelaren på knappen, eller den sista aktiva spelaren närmast knappen, agera sist på alla efterföljande satsningsgator efter floppen.

Medan knappen bestämmer vilka spelare som ska satsa små och stora mörkar, avgör den också var utdelningen av korten börjar.

Spelaren direkt till vänster om dealerknappen i lilla mörken får det första kortet. Därefter delar dealern ut kort medurs runt bordet från spelare till spelare tills alla har fått sina två startkort.

Mörkarna (The Blinds)

För att dra igång varje ny hand av texas holdem poker, satsar två spelare vid bordet små och stora mörkar.

Vad är Mörkar?

Dessa mörkar är tvingade satsningar som kickstartar rundan. Utan dem skulle spelet bli tråkigt eftersom ingen skulle behöva satsa pengar i potten. Då skulle spelare kunna sitta och vänta tills de får ess i hand och bara spela då.

Mörkarna garanterar att det alltid händer något varje hand.

Mörkar i Turneringar

I turneringar ökas mörkarna med jämna mellanrum. När antalet spelare minskar och de återstående spelarnas stackar växer, är det nödvändigt att mörkarna fortsätter att stiga.

Mörkar i Kontantspel

I kontantspel, eller hold em poker som vi ofta säger, förblir mörkarna konstanta och ändras inte.

Placering av Mörkar

Spelaren direkt till vänster om knappen satsar den lilla mörken, medan spelaren bredvid honom eller henne satsar den stora mörken.

Den lilla mörken är vanligtvis hälften av den stora mörken. Denna summa kan variera beroende på var du spelar och vilket spel som pågår.

Exempelvis, i ett “$1/$2” texas holdem-spel är den lilla mörken $1 (cirka 10 kr) medan den stora mörken är $2 (cirka 20 kr).

Första Satsningsrundan: Preflop

Efter att varje spelare har fått sina två hålkort börjar den första satsningsrundan.

Spelarens Alternativ

Spelaren till vänster om den stora mörken agerar först. Denna position kallas ‘under tian’ eftersom spelaren måste agera först. Här har den första spelaren tre val:

 1. Syn: matchar mängden av den stora mörken
 2. Höj: öka satsningen inom spelets specifika gränser
 3. Lägg sig: släng handen

Väljer spelaren att lägga sig, är han eller hon ute ur spelet och kan inte vinna handen längre.

Satsningsregler i Texas Hold’em

Spelare kan satsa allt från mängden av den stora mörken (minsta tillåtna satsningen) upp till totala potten just nu.

Det belopp en spelare kan höja beror på vilket texas holdem poker-spel som spelas. I ett no-limit Texas hold’em-spel måste den minsta öppningshöjningen vara minst dubbelt så stor som den stora mörken, och den maximala höjningen kan vara alla marker spelaren har (en “all-in” satsning).

Det finns även andra satsningsvarianter i hold’em:

 • I fast gräns-hold’em, är en höjning alltid exakt dubbelt så stor som den stora mörken.
 • I pot-gräns hold’em, kan spelarna satsa allt från mängden av den stora mörken upp till totala potten just nu.

Spelens Fortsättning

Efter att den första spelaren (‘under tian’) har agerat, fortsätter spelet medurs runt bordet där varje spelare också har de tre nämnda valen – att syna, höja eller lägga sig.

När den sista satsningen är synad och all action är avslutad, avslutas preflop-rundan och spelet flyttas till “Flop“.

Andra Satsningsrundan: Flop

Efter den första satsningsrundan preflop, delas de första tre gemenskapskorten ut. Därefter följer en ny satsningsrunda där endast de spelare som inte lagt sig deltar.

Satsningsalternativ

I denna runda börjar satsningen med den första aktiva spelaren till vänster om knappen.

Förutom alternativen att satsa, syna, lägga sig eller höja, har en spelare nu också möjligheten att ‘checka’ om ingen annan har satsat innan.

 • Att checka innebär helt enkelt att skicka turen vidare till nästa spelare i handen.
 • Satsningen fortsätter tills den sista satsningen eller höjningen har synats, vilket avslutar rundan.

Om Ingen Satsar

Det kan också hända att ingen spelare väljer att satsa och alla checkar runt bordet. Detta avslutar också satsningsrundan.

Tredje Satsningsrundan: Turn

Efter all satsningsaktivitet på flopen, visas det fjärde gemenskapskortet, kallat turn, upp.

Satsningsalternativ på Turn

En ny satsningsrunda inleds, mycket lik den tidigare.

 • Spelare kan checka
 • De kan satsa
 • Eller välja att syna, lägga sig, eller höja.

Därefter, kommer vi till den sista satsningsrundan.

Sista Satsningsrundan: River

Det femte och sista gemenskapskortet, kallat river, delas ut efter all satsning på turn.

Satsningsaktivitet på River

Liksom tidigare, följer en ny satsningsrunda.

 • Spelarna har återigen möjlighet att checka
 • Satsa, syna
 • Eller lägga sig, eller höja.

Showdown

När all satsning är klar, visar de återstående spelarna sina kort för att avgöra vem som har den bästa handen.

Visa korten

De kvarvarande spelarna visar sina hålkort.

Bestämma vinnande handen

Med dealerns hjälp fastställs den vinnande handen.

 • Spelaren med den bästa femkortskombinationen vinner potten.
 • Detta baseras på de officiella texas holdem regler för handrankning.

Och så, efter några hjärtklappande ögonblick, koras en vinnare i texas holdem poker.

Där har ni Texas Hold’em reglerna och en guide till hur en omgång i Texas Hold’em ser ut. Men hur avgör man vem som vann?

3. Texas Hold’em Händer

Som tur är finns det en väldig enkel och klar hierarki i Texas hold’em reglerna som avgör handrankingen. Det är väldigt viktigt att du känner till den här utantill för att kunna fatta så bra beslut du kan under spelets gång.

Texas Hold’em: handens rangordning

Även om dessa handrankningar inte enbart tillhör texas holdem regler, används de i flera pokervarianter.

 • Royal Flush – fem kort av samma färg i ordning från ess till tio.
 • Straight Flush – fem kort av samma färg och i sekventiell ordning.
 • Fyrtal – fyra kort av samma valör.
 • Kåk (Full house) – tre kort av en valör och två kort av en annan valör.
 • Flush – fem kort av samma färg.
 • Straight – fem kort i sekventiell ordning.
 • Triss – tre kort av samma valör.
 • Two par – två kort av en valör och två kort av en annan valör.
 • Ett par – två kort av samma valör.
 • Högt kort – fem olika kort där det högsta kortet namnger handen; t.ex. skulle ess-högt bestå av blandade kort med ett ess som det högsta.

Spelare skapar sina händer genom att välja de fem bästa korten från de sju tillgängliga (deras två hålkort och de fem gemensamma korten).

Hur man tolkar brädet

Om brädet visar en blandning av nior, femmor, kungar, treor och ess, och en spelare har ess och nio som hålkort, skulle de ha två par. De skulle dock förlora mot en spelare med tre nior.

Att lära sig Texas Hold’em

Lära sig texas holdem poker börjar med att förstå hur händerna delas och spelets ordningsföljd. Att förstå reglerna i texas hold em regler är bara början. Strategi, starthandens urval, odds, positionens betydelse och flera andra spelnyanser är också avgörande.

Har du kommit hit har du all information du behöver för att spela Texas Hold’em hemma med familj och vänner. Vill du däremot spela online kan du fortsätta att läsa. Lite längre ner berättar vi även mer om historien bakom spelet om du vill lära dig mer.

4. Hur man spelar Texas Hold’em Online

Nu när du vet hur texas holdem fungerar, är det dags att omsätta teorin i praktiken.

Introduktion till online Texas Hold’em

Det bästa sättet att börja med texas holdem poker är genom att testa de kostnadsfria pokerspelen online. När du känner dig trygg kan du sedan överväga att satsa riktiga pengar.

 • De flesta populära poker-rummen erbjuder gratis spel för övning.
 • För nybörjare är det smart att börja med “lek pengar”-alternativet. Detta riskfria spel hjälper dig att bekanta dig med spelets gång och satsningsrundor.

Lära känna spelet

Att spela med lek pengar hjälper dig att snabbt förstå handrankningar och läsa brädet. Målet är att ta rätt beslut vid rätt tillfälle.

Därefter kan du testa poker freerolls. Detta är gratis pokerturneringar där du kan vinna riktiga priser, från kontanter till inträden i dyrare turneringar.

Att förstå texas holdem regler hemma och sedan sätta dem i praktik online är spännande. Tänk bara på att spela ansvarsfullt!

Historien om Texas Hold’em

Även om ursprunget för Texas hold’em är lite oklart, erkänner Texas lagstiftare Robstown, Texas, som spelets födelseplats, med rötter från början av 1900-talet.

Spelets spridning till Las Vegas

Efter att spelet blivit populärt i Texas introducerades texas hold em regler i Las Vegas 1963 på California Club av Corky McCorquodale. Snart blev det ett populärt spel på kända kasinon som Golden Nugget och Dunes.

Texas spelare förändrar spelet

1967 spelade en grupp från Texas, inklusive Doyle Brunson och Amarillo Slim, i Las Vegas. Det var under denna tid som essets värde förändrades. Addington minns att när han först såg spelet 1959, kallades det bara för “hold ’em”. Han insåg då dess potential att bli en strategiskt överlägsen pokervariant jämfört med traditionell Draw poker.

Golden Nugget och spelets framväxt

Under en tid var Golden Nugget i centrala Las Vegas det enda kasinot som erbjöd spelet. Med sitt ovanliga golv lockade det inte de rikaste spelarna, vilket ledde till att professionella spelare sökte andra platser. 1969 bjöds Las Vegas-proffsen in för att spela texas holdem poker vid ingången till Dunes Casino, vilket blev en lukrativ plats för proffs.

World Series of Poker

 • 1969 introducerade Tom Moore den första pokerturneringen under den Årliga Spelbroderi Konventionen.
 • 1970 förvärvade Benny och Jack Binion rättigheterna och döpte om den till World Series of Poker.
 • Efter första året föreslog journalisten Tom Thackrey att huvudevenemanget skulle vara no-limit Texas hold’em, vilket blev en stor framgång.

Litteraturens påverkan och spelets spridning

Under denna tid publicerades revolutionerande pokerböcker som Doyle Brunsons “Super/System”, vilket förändrade sättet poker spelades. Intresset för hold em poker utanför Nevada började också växa under 1980-talet. Trots vissa rättsliga hinder blev Texas hold’em snabbt populärt över hela världen, inklusive Europa.

Vi hoppas att vår guide har gett dig en klar inblick i Texas Hold’em regler och förberett dig för ditt nästa pokerspel. Oavsett om du vill ha en avslappnad kväll med vänner hemma, eller om du siktar på de stora turneringarna, är kunskapen du fått här din bästa start. Lycka till vid bordet!