spelsidorna

Monopol regler

Har du någonsin undrat över monopol regler eller hur mycket pengar varje spelare borde starta med? Du är inte ensam! Monopol är inte bara ett brädspel, det är numera en tradition i våra hem. Låt oss därför titta närmare på spelets grundläggande regler och vi börjar med att svara på den klassiska frågan alla ställer sig: “hur mycket pengar ska man ha i monopol?”.

monopol regler

Hur mycket pengar ska man ha i monopol

🏦 Bankiren ger varje spelare30 000 kr totalt
2 x 10 000 kr20 000 kr totalt
4 x 2 000 kr8 000 kr totalt
1 x 1 000 kr1 000 kr totalt
1 x 400 kr400 kr totalt
2 x 200 kr400 kr totalt
1 x 100 kr100 kr toalt
5 x 20 kr100 kr toalt

Kuriosa: visste du att frågan hur mycket pengar börjar man med i monopol? är den vanligaste frågan när det kommer till spelet?

Nu till en snabb översikt och sedan tittar vi närmare på alla monopol regler.

Översikt av spelet

Spelöversikt

Monopol är skapat för 2-8 spelare. Målet? Få dina motståndare i konkurs genom att köpa fastigheter, bygga hus och ta ut hyra.

Rollfördelning

Välj en spelare som bankir. Bankiren hanterar ägandebevis, ger växel och delar ut pengar till de andra spelarna.

Fastighetsköp

När du hamnar på oförvärvade egendomar har du möjlighet att köpa dem. Om du inte kan eller vill köpa, auktioneras den ut till andra spelare.

Spelets Avslut

Spelet avslutas när bara en spelare återstår.

Redo att lära dig alla Monopol regler precis som de du fick med när du köpte spelet?

Monopol regler

DET KLASSISKA AFFÄRSSPELET

SAMMANFATTNING AV SPELET

MONOPOL är spelet där du köper, hyr och säljer egendom med så stor vinst som möjligt för att öka på din förmögenhet – den som är mest förmögen vinner till slut spelet. Börja på rutan märkt med “GÅ” och flytta din spelpjäs runt spelplanen utifrån vad tärningarna visar. När du hamnar på en ruta som inte redan ägs av någon annan har du möjlighet att köpa den tomten från banken. Om du väljer att inte köpa tomten auktioneras den ut till högstbjudande. Spelaren som äger egendomen begär in hyra från motspelare som hamnar på hans/hennes gator. Om du bygger hus eller hotell på dina egendomar ökar inkomsten från hyrorna på dessa dramatiskt så det är klokt att bygga på så många tomter som möjligt. Om du behöver mer pengar så kan du inteckna dina tomter hos banken. Du måste alltid följa de instruktioner som finns på Allmännings-korten och på Chans-korten. Ibland kommer du också att bli kastad i fängelse.

VAD SPELET GÅR UT PÅ

Att bli den spelare som sist är kvar i spelet och som inte är bankrutt.

UTRUSTNING

 • 1 spelplan
 • 10 spelpjäser
 • 28 lagfartsbevis
 • 16 Chans-kort
 • 16 Allmänning-kort
 • 1 bunt MONOPOL-pengar
 • 32 hus
 • 12 hotell
 • 2 tärningar

GÖR DIG REDO FÖR SPEL

 1. Placera husen, hotellen, lagfartsbevisen och pengarna (efter valör) i sina respektive utrymmen på spelbrickan.
 2. Dela upp Chans- och Allmänning-korten i varsin hög. Blanda respektive hög och lägg dem upp och ned på sina platser på spelplanen.
 3. Alla spelare tar varsin spelpjäs och placerar den på rutan märkt med “GÅ”.
 4. Bankiren och banken
  En av spelarna utses till bankir. Om fler än fem spelare deltar kan bankiren välja att enbart ha rollen som bankir och inte deltaga i själva spelet.
 5. Bankiren ger varje spelare 30.000 fördelat på följande sätt:
  • 2 x 10.000
  • 4 x 2.000
  • 1 x 1.000
  • 1 x 400
  • 2 x 200
  • 1 x 100
  • 5 x 20
   Eftersom banken har hand om pengarna har banken också hand om lagfartsbevisen, husen och hotellen tills de köps av spelarna. Banken betalar också ut lön och olika former av bonus, lånar ut pengar på inteckningar och samlar in skatter, böter, lån och räntor. I händelse av auktion agerar bankiren som auktionsförrättare. Banken kan aldrig bli bankrutt utan kan istället ge ut så mycket pengar som behövs i form av skuldsedlar skrivna på ett ark vanligt papper.
 6. Spelarna slår båda tärningarna. Den spelare som slår högst börjar och spelet fortsätter sedan medsols.

SÅ HÄR SPELAR DU

När det blir din tur slår du båda tärningarna och flyttar framåt runt spelplanen i pilens riktning. Den ruta du hamnar på bestämmer vad du ska göra. Två eller flera spelpjäser får stå på samma ruta. Du måste göra något av följande beroende på den ruta du hamnar på:

 • köpa tomter eller andra egendomar
 • betala hyra när du hamnar på en egendom som ägs av någon annan
 • betala skatt
 • ta ett Chans-kort eller ett Allmänning-kort
 • gå i fängelse
 • stanna på rutan Fri parkering
 • erhålla 4.000 i lön

Slå lika

Om du slår lika flyttar du din spelpjäs det antal steg som tärningarna visar och agerar efter vad den ruta du hamnat på anger. Slå tärningarna igen och flytta. Om du slår lika tre gånger i rad måste du gå direkt i fängelse.

Att passera “GÅ”

För varje gång som du antingen hamnar på eller passerar “GÅ”, om du flyttar i pilens riktning, erhåller du 4.000 från banken. Det är möjligt att erhålla 4.000 två gånger under samma runda om du till exempel direkt efter att du passerat “GÅ” hamnar på en Chans- eller Allmänning-ruta som säger att du omedelbart ska “Gå vidare till GÅ”.

Att köpa egendom

Om du hamnar på en egendom som inte ägs av någon annan (d.v.s. på en tomt där ingen annan är i besittning av lagfartsbeviset) har du möjlighet att köpa den. Om du vill köpa den betalar du banken den summa som står angiven på rutan. I utbyte får du lagfarten som bevis på att du äger egendomen. Lagfarten ska du placera rättvänd framför dig. Om du inte vill köpa tomten måste bankiren omedelbart auktionera ut tomten för försäljning till högstbjudande. Auktionen börjar på det pris som någon av de andra spelarna är villiga att betala. Trots att du avböjde tillfället att köpa till det ursprungliga priset är du välkommen att deltaga i budgivningen du också.

Att äga egendom

Att äga egendom ger dig rätt att kräva in hyra från alla “hyresgäster” som hamnar på den rutan. Det är en fördel att äga alla egendomarna inom en färggrupp – eller med andra ord att äga ett monopol. Du har möjlighet att bygga på vilken tomt du vill om du äger alla egendomarna i en komplett färggrupp.

Att hamna på egendom som ägs av någon annan:

Om du hamnar på en egendom som sedan tidigare ägs av en annan spelare kan du komma att avkrävas hyra för att du stannat här. Den spelare som äger den här tomten måste be dig om hyra innan nästa spelare i tur slår tärningarna. Den summa du ska betala står angiven på lagfartsbeviset för den tomten och varierar beroende på antalet byggnader på tomten. Om alla egendomarna inom en färggrupp ägs av en och samma spelare fördubblas hyran för de egendomar i färgruppen som ännu inte är bebyggda. En spelare som äger en hel färggrupp får dock inte begära in dubbel hyra om någon av dessa egendomar är intecknade. När hus eller hotell har byggts på egendomen stiger hyran och anges på lagfartsbeviset för den egendomen. Hyra ska inte betalas på intecknade egendomar.

Att hamna på de statliga affärsverken

Du har möjlighet att köpa det statliga affärsverk som du hamnar på om det inte redan ägs av någon annan. Precis som vid köp av de andra egendomarna betalar du banken det pris som anges på rutan. Om affärsverket redan ägs av någon annan kan du bli avkrävd hyra till ägaren utifrån det antal steg du slog för att ta dig dit. Om spelaren endast äger ett av affärsverken blir hyran åttio gånger vad tärningarna visade. Om en spelare äger båda affärsverken måste du betala tvåhundra gånger vad tärningarna visade. Om du hamnar på någon av dessa rutor som ett resultat av att du tagit ett Chans- eller Allmänning-kort måste du slå tärningarna för att bestämma hur mycket du ska betala.

Att hamna på stationerna

Om du hamnar på en station som inte ägs av någon annan har du möjlighet att köpa stationen. I annat fall auktioneras den ut av banken. Trots att du avböjde att köpa till det ursprungliga priset har du möjlighet att deltaga i budgivningen du också. Om stationen redan ägs av någon annan när du hamnar där måste du betala den summa som står angiven på lagfartsbeviset. Den summa som ska betalas varierar beroende på det antal stationer som spelaren äger.

Att hamna på Chans eller på Allmänning

När du hamnar på någon av dessa rutor ska du ta ett kort överst i respektive korthög. På korten kan det stå att du ska:

 • flytta din spelpjäs
 • betala pengar – till exempel skatt
 • erhålla pengar
 • gå i fängelse
 • slippa ut ur fängelset.

Du måste följa instruktionerna på kortet med detsamma innan du lägger tillbaka kortet underst i korthögen. Om du får ett “Du slipper ut ur fängelset”-kort får du behålla det tills du behöver använda det eller också kan du sälja det till någon annan till ett pris som ni kommer överens om.

Obs: På ett kort kan det stå att du ska flytta till en annan ruta. Om du passerar “GÅ” på din väg erhåller du 4.000. Om det står på kortet att du ska gå i fångelse får du inte passera “GÅ”.

Att hamna på skatterutorna

När du hamnar på dessa rutor betalar du helt enkelt den summa som anges på rutan till banken.

Fri parkering

Hamnar du på den här rutan stannar du kvar här tills det är din tur nästa gång. Du bestraffas inte för att du hamnat här och du får fortsätta med dina affärstransaktioner som vanligt (till exempel begära in hyra, bygga på de egendomar du äger o.s.v.).

Fängelse

Du hamnar i fängelset: om du hamnar på rutan “GÅ I FÄNGELSE” eller om du tar ett Chans- eller Allmänning-kort som säger att du ska “GÅ DIREKT I FÄNGELSE” eller om du slår lika tre gånger i rad. Din spelomgång tar slut när du hamnar i fängelse. Om du hamnar i fängelset erhåller du inte din lön på 4.000 oberoende av var på spelplanen du befinner dig.

För att slippa ut ur fängelset:

måste du betala 1.000 i böter och sedan fortsätta när det är din tur nästa gång eller

köpa ett “Du slipper ut ur fängelset”-kort av en annan spelare till ett pris som ni kommer överens om och sedan använda det eller använda ett “Du slipper ut ur fängelset”-kort

eller stanna i fängelset under tre omgångar och slå tärningarna under varje omgång för att försöka slå lika. Så snart som du slår lika får du flytta ut ur fängelset och flyttar då det antal steg som du slagit på tärningarna.

När du har stått över tre omgångar måste du flytta ut ur fängelset och då betala 1.000 kr. Flytta din spelpjäs det antal steg som tärningarna visar. Under tiden du är i fängelse har du rätt att begära in hyra från dina egendomar under förutsättning att de inte är intecknade. Om du inte blir uppmanad att “Gå i fängelse” utan under spelets gång bara råkar hamna på fängelserutan är du bara “på besök i fängelset” och avtjänar inget straff för detta. När det blir din tur nästa gång flyttar du som vanligt.

Hus

När du väl äger alla egendomarna i en färggrupp kan du köpa hus för att sätta på den tomt du vill bebygga. Detta ökar den hyra som du kan kräva från de hyresgäster som passerar. Priset för ett hus kan du se på respektive lagfartsbevis. Du kan köpa när det är din tur att slå eller du kan köpa i tidsperioden mellan två andra spelares tur att slå. Du måste hela tiden bygga jämnt, det vill säga du kan inte bygga två hus på den ena tomten innan du byggt ett hus på varje tomt i samma färggrupp och så vidare, upp till högst fyra hus per tomt. När du säljer hus måste du tänka på att sälja av jämnt också. Du får köpa och sälja när du vill och precis så många byggnader som ditt omdöme och din finansiella ställning tillåter. Du får inte bygga några hus om någon av tomterna i samma färggrupp är intecknad. Om du äger alla egendomarna i en och samma färggrupp men bara har bebyggt en eller två av dessa egendomar har du ändå rätt att begära dubbel hyra av en annan spelare som hamnar på en av de obebyggda egendomarna i den färggruppen.

Hotell

Du måste ha fyra hus på varje tomt i en komplett färggrupp innan du kan köpa ett hotell till en av dessa tomter. Hotellen köps på samma sätt som husen och kostar fyra hus, som återlämnas till banken, plus det pris som står angivet på lagfartsbeviset. Du får bara uppföra ett hotell på varje tomt.

Brist på byggnader

Om det inte finns några hus kvar i banken måste du vänta tills någon annan spelare har återlämnat sina innan du själv kan köpa några. På samma sätt är det när du säljer ett hotell; du kan inte ersätta det med hus om det inte finns några kvar. Om bara ett begränsat antal hus eller hotell återstår och två eller flera spelare önskar köpa fler än vad banken har, ska bankiren auktionera ut de som finns till den som bjuder högst. Utropspriset börjar med det lägsta pris som står angivet på motsvarande lagfartsbevis.

Att sälja egendom

Du får sälja obebyggda tomter, stationer och statliga affärsverk till en annan spelare som en privat affärstransaktion till en summa som ni båda kommer överens om. En obebyggd tomt får däremot inte säljas till någon annan spelare om någon av tomterna i denna färggrupp är bebyggd. Om du vill sälja en tomt i en färggrupp måste du först sälja alla byggnader som finns på dessa tomter till banken. Hus måste säljas av i samma ordning som de köptes (se under “Hus” här ovan). Hus och hotell kan inte säljas till andra spelare. De måste säljas tillbaka till banken för halva det värde som står angivet på lagfartsbeviset. Hus och hotell får säljas när som helst. För hotell betalar banken hälften av kontantpriset för hotellet plus hälften av priset för husen som gavs tillbaka till banken vid köpet av hotellet. Alla hotell i en och samma färggrupp får säljas samtidigt. Om det blir nödvändigt kan hotell bytas tillbaka mot hus för att skaffa mer pengar. För att göra detta säljer du tillbaka hotellet till banken och får i utbyte fyra hus plus pengar för hotellet (d.v.s. halva kostnaden). Intecknade egendomar kan inte säljas till banken utan enbart till andra spelare.

Inteckningar

Om du inte har några pengar kvar men måste betala en skuld kan du skaffa pengar genom att inteckna en egendom. För att göra det måste du först sälja av alla byggnader som finns på den egendomen till banken. För att inteckna en egendom vänder du på lagfartsbeviset till den egendomen och erhåller från banken inteckningssumman som står angiven på baksidan av lagfarten. När du vill betala tillbaka inteckningen måste du betala inteckningssumman plus 10% ränta. Om du intecknar en egendom behåller du äganderätten till den egendomen. Ingen annan spelare kan tillskansa sig den genom att betala av inteckningen till banken. Hyra kan inte begäras på intecknade egendomar men du kan fortfarande begära hyra på de andra egendomarna i samma färggrupp. Du har möjlighet att sälja intecknade egendomar till andra spelare om ni kommer överens om ett pris. Köparen kan då bestämma om han/hon vill lösa ut inteckningen omedelbart genom att till banken betala inteckningssumman plus 10% ränta. Som ett alternativ kan han/hon istället betala 10% ränta men behålla inteckningen på egendomen. I detta fall betalas ytterligare 10% ränta när inteckningen så småningom löses. När ingen av tomterna i en färggrupp längre är intecknad kan ägaren börja att köpa tillbaka hus till fullt pris igen.

Att bli bankrutt

Om du är skyldig banken eller andra spelare mer pengar än vad du kan få fram genom dina tillgångar förklaras du bankrutt och får inte längre vara med i spelet. Om det är banken du är skyldig pengar tar banken hand om alla dina pengar och alla dina lagfarter. Bankiren auktionerar sedan ut varje egendom till högstbjudande. Om du har ett “Du slipper ut ur fängelset”-kort måste du lägga tillbaka det längst ned i rätt korthög. Om du förklaras bankrutt av en annan spelare säljs dina hus och dina hotell till banken till hälften av den ursprungliga kostnaden och den spelare som förklarat dig bankrutt erhåller alla dina kontanter, dina lagfartsbevis och de “Du slipper ut ur fängelset”-kort som du har. Om du äger en egendom som är intecknad måste du överlämna även denna till spelaren som i sin tur måste avgöra om han/hon ska betala 10% i ränta nu och sedan välja att behålla inteckningen eller om han/hon ska betala av hela inteckningen med detsamma.

Diverse

Om du är skyldig mer i ränta än vad du kan betala kontant kan du betala borgenären (den du är skyldig pengar) en del med kontanta medel och en del med egendomar (d.v.s. obebyggda tomter). I det här fallet kan borgenären välja att acceptera att ta vissa egendomar (även om de är intecknade) till ett värde som vida överstiger det värde som står angivet, för att komma över ytterligare tomter att bebygga eller för att hindra andra spelare från att få kontroll över just den egendomen. Om du äger egendom är det du själv som måste se till att begära hyra för dessa egendomar. Pengar kan bara lånas ut till spelare av banken och då endast genom att inteckna egendomar. Ingen spelare får låna ut pengar till eller låna pengar av någon annan spelare.

Att vinna spelet

Den spelare som sist är kvar vinner spelet.

REGLER FÖR EN FÖRKORTAD SPELVERSION

Det är tre förändringar i reglerna för den här förkortade spelversionen.

 1. INNAN NI BÖRJAR spela blandar bankiren lagfartsbevisen. Spelaren till vänster om bankiren kuperar korthögen och bankiren delar sedan ut två lagfartsbevis (ett åt gången) till alla spelarna (inklusive till sig själv om bankiren själv både deltar i spelet och agerar som bankir). De spelare som får lagfartsbevis måste omedelbart betala det angivna priset till banken för var och en av de två egendomarna som man erhållit. Spela sedan som i standardversionen.
 2. I den här förkortade spelversionen behöver du bara bygga tre hus (istället för fyra) på varje tomt i en komplett färggrupp innan du köper ett hotell. Den hyra som du kan begära för ett hotell är den samma som i standardversionen. När du säljer hotell är värdet fortfarande hälften av köppriset, vilket i den här versionen är ett hus mindre än i standardversionen.
 3. ATT AVSLUTA SPELET. Den spelare som först blir bankrutt drar sig ur spelet precis som i standardversionen. Men så snart som ytterligare en spelare blir bankrutt tar spelet slut. Den spelare som blivit bankrutt överlämnar till sin borgenär (antingen det är banken eller en annan spelare) allt som han/hon äger av värde, inklusive byggnader och all annan egendom. De återstående spelarna räknar sedan igenom sina tillgångar:
  • kontanter,
  • tomter, statliga verk och stationer som ägs av honom/henne till det pris som finns angivet på spelplanen,
  • all intecknad egendom som ägs av honom/henne till hälften av det pris som finns angivet på spelplanen,
  • hus, värderade till köpesumman,
  • hotell, värderade till köpesumman inklusive värdet av de tre hus som bytts ut mot hotellet.

Den som äger mest vinner spelet!

TIDSBEGRÄNSAD SPELVERSION

Detta är ytterligare en kort spelversion som du kan prova på. Innan ni startar kommer ni överens om en tid då spelet ska avslutas. Den spelare som vid den tidpunkten är rikast har vunnit spelet. Innan ni börjar spela blandas och kuperas lagfartsbevisen och bankiren delar ut två lagfarter till varje spelare. Spelarna betalar med detsamma priset för den egendom de blivit tilldelade till banken och spelet fortsätter sedan som i standardversionen.

Så, nu känner du till alla monopol regler och exakt hur mycket pengar ska man ha i monopol för att börja spelet. Ladda upp med lite snacks, bjud över några vänner och njut av ett av världens mest älskade brädspel. Lycka till!

Källa: Hasbro