spelsidorna

Monopol Junior regler, strategier och tips

Monopol Junior är en förenklad version av det populära brädspelet Monopol som är utformat för barn. Spelet Monopol skapades ursprungligen av Charles Darrow och har sedan dess blivit ett av de mest kända och spelade brädspelen i världen. Vill du läsa mer om Monopol hittar du allt du behöver veta här: Monopol regler. Om du är däremot redo att ta dig an den spännande världen av fastighetsaffärer och ekonomiskt tänkande, så har du kommit till rätt ställe! Monopol Junior är en variant av spelet som är avsett för yngre spelare och har enklare regler och kortare speltid än det vanliga Monopolspelet. 

monopol junior regler

Vad du behöver

 • 1 spelplan
 • 25 chanskort
 • 48 biljettluckor i plast
 • 1 bunt Monopol pengar
 • 1 tärning
 • 4 bilar som spelpjäser

Spelets gång

 • Den yngsta spelaren börjar på GÅ-rutan.
 • När en spelare hamnar på en ledig nöjesruta får de köpa den och ta betalt från andra spelare som hamnar där.
 • Om en spelare äger båda nöjesattraktionerna i samma färg kan de ta dubbelt så mycket betalt i inträde från andra spelare som hamnar där.

Köpa nöjesruta

 • Betala beloppet på nöjesrutan till banken.
 • Placera en av dina färgade biljettluckor i rutan för att äga den.

Hamna på en ägd nöjesruta

 • Betala det belopp som står på rutan till ägaren.

Järnvägar:

 • Rulla tärningen eller snurra ratten för att flytta det antal steg som visas.

Fyrverkerier:

 • Betala $2 och lägg pengarna på rutan märkt “Herr Monopols växelpengar.”

Café / Lunch / Toaletter:

 • Om du landar här, står du bara still. Nästa omgång kastar du tärningen igen.

Gå till Café (Toaletter):

 • Betala $3 till “Herr Monopols växelpengar” och flytta din pjäs till caféet. Du kan inte tjäna $2 när spelet fortsätter från caféet eller toaletterna på nästa tur.

Herr Monopols växelpengar:

 • Om det finns pengar på denna ruta när en spelare landar på den, får spelaren plocka upp dem.

GÅ-rutan:

 • Spelarna får $2 varje gång de passerar GÅ-rutan.

Kora vinnaren i Monopol Junior

Spelet avslutas när alla egendomsfält är ifyllda, och ingen spelare kan göra fler affärer eller spela fler kort. Nu är det dags att räkna pengarna! För att räkna ut vem som vinner, gör följande:

 1. Räkna alla pengar som varje spelare har i handen.
 2. Lägg till det totala värdet av alla egendomar som varje spelare äger.
 3. Dra bort eventuell hyra som spelarna är skyldiga varandra.

Den spelare med den högsta totala förmögenheten vinner spelet och blir den ultimata fastighetsmogulen!

Skillnader mellan Junior 

Monopol Junior och Monopol Klassisk är två olika versioner av det populära brädspelet Monopol, men de är avsedda för olika åldersgrupper och har vissa skillnader i regler och spelkomponenter. Här är några av de viktigaste skillnaderna mellan Monopol Junior och Monopol Klassisk:

 • Åldersgrupp: Monopol Junior är utformat för barn i åldern 5 till 8 år, medan Monopol Klassisk är mer avsett för äldre barn och vuxna.
 • Spelregler: Monopol Junior har förenklade spelregler som är anpassade för yngre spelare. Det är vanligtvis enklare och snabbare att spela än Monopol Klassisk, som har mer komplexa regler och strategier.
 • Speltid: Monopol Junior har kortare speltid än Monopol Klassisk. Det är avsett att vara en snabbare och mer barnvänlig version av spelet.
 • Spelkomponenter: Monopol Junior har enklare spelkomponenter och användarvänligare färger och bilder för att vara mer tilltalande för barn. Monopol Klassisk har mer detaljerade och realistiska spelkomponenter, inklusive fastigheter och pengar.
 • Tema och design: Monopol Junior har vanligtvis ett mer lekfullt och barnvänligt tema med kända karaktärer eller platser som kan vara mer attraktiva för yngre spelare. Monopol Klassisk har en mer traditionell design med fastigheter som är baserade på verkliga gator i olika städer. 
 • Pengar: Monopol Junior använder ofta enklare och lättförståelig valuta än Monopol Klassisk, som använder dollar. 
 • Målsättning: I Monopol Junior är målet vanligtvis att samla på sig så många olika egendomar som möjligt, medan i Monopol Klassisk är målet att driva motståndarna i konkurs genom att köpa och utveckla fastigheter. 
 • Svårighetsgrad: Monopol Junior är avsett att vara mer lättillgängligt och mindre krävande än Monopol Klassisk, vilket gör det mer lämpligt för yngre barn som kanske inte har samma strategiska förmåga.

Slutord

Sammanfattningsvis är Monopol Junior en förenklad version av Monopol som är utformad för yngre barn och har enklare regler och kortare speltid. Monopol Klassisk är den traditionella versionen av spelet med mer komplexa regler och är mer inriktad på äldre barn och vuxna spelare. 

Valet mellan de två beror på spelarnas ålder, erfarenhet och preferenser.och Klassisk:

I Monopol Junior är det obligatoriskt att köpa nöjesrutor, medan det i den klassiska versionen är valfritt att köpa fastigheter. 

I den klassiska versionen kan fastigheter förbättras med hus och hotell, medan nöjesrutor i Monopol Junior inte kan förbättras på detta sätt. Det är enkla regler som gör Monopol Junior mer lättillgängligt för yngre spelare. Tack för att du delade informationen!