spelsidorna

Alfapet regler

Har du någonsin satt dig ner för en omgång Alfapet och insett att du glömt Alfapet reglerna? Du letar och letar men du kan inte hitta dem. Du är inte ensam att undra hur många bokstäver i Alfapet du börjar med eller vart du börjar spelet.

Som tur är hittar du Algas Alfapet regler här på sidan. Vi kommer att dyka ner i dessa regler, avslöja hemligheter och ge dig en fördjupad förståelse av detta älskade spel.

alfapet

Hur många bokstäver i Alfapet?

Den vanligaste frågan när det kommer till Alfapet är hur många bokstäver man ska starta med. Enligt reglerna kan ni själva välja hur många brickor ni vill starta med, åtta, sju eller sex stycken. Ju färre brickor desto svårare.

Antal bokstäver vid start i AlfapetSvårighetsgrad
8🤯
7🤯🤯
6🤯🤯🤯

Sedan finns person som undrar hur många bokstäver i Alfapet det finns totalt. Låt oss bryta ner det i vår tabell tillsammans med värdet på varje bricka:

BrickaVärdeAntal
D17
O25
R19
Ä42
S18
Å42
E18
T17
Blank02
L17
A19
F42
Ö42
I16
N17
Y82
H33
M33
G24
B42
K33
C82
X101
P33
V42
Z101
J81
U33
Q101
Svarta02
Pil neråt-höger02
Pil uppåt-höger02
Alfapet spelregler

Alfapet Spelregler

Spelregler

2-4 deltagare från 10 år

Med hjälp av bokstavsbrickor och god uppfi nningsrikedom bildar ni ord kors och tvärs över spelplanen. Prova gärna spelvarianter där ni an vän der pilar och svarta brickor för att göra spelet ännu mer spän nan de!

Spelförberedelser

Bestäm hur många brickor som ska användas under spelet – sex, sju eller åtta stycken. Sex brickor är lite svårare och åtta lite lättare. Lägg alla bokstavsbrickorna i tygpåsen och skaka om. Var och en plockar upp det antal brickor som ni bestämt och placerar brickorna på brickställen. Vill ni spela utan specialbrickor ska dessa sorteras bort.

Bestäm vem som ska föra protokoll över poängen.

Kom överens om vilka böjningsformer som ska gälla för orden, tex om ni ska använda pluralformer och liknande. (Se nedan: Vilka ord kan jag lägga?) Dra varsin bricka – den som får högst poäng får starta spelet. Turen går sedan medsols.

Spelet kan börja

I spelets första drag måste spelare nummer 1 lägga sitt ord, lodrätt eller vågrätt, så att den mittersta rutan på spelplanen täcks. Poängen för ordet räknas sam man och förs in i pro to kol let. När detta är gjort, tar man lika många brickor ur påsen som man lagt ut på spelplanen. Det ska alltid finnas sex, sju eller åtta brickor på brickstället, be ro en de på hur ni bestämt från början.

Nästa spelare ska lägga ett ord som binds samman med det första, antingen lodrätt eller vågrätt. (Se exempel på sid 4.) De nya bokstavsbrickorna måste bilda ett kom plett ord till sam mans med det som redan finns på spel planen. Poängen för ordet räknas sam man och förs in i protokollet.

Det första ordet läggs över den mittersta rutan.

Alfapet spelplan kabel

Varje gång det är din tur ska du:

  1. Lägga ut ett ord på spelplanen med hjälp av de bokstavsbrickor som finns på ditt brickställ. Du får bara lägga ut ett ord, men flera ord kan bildas på samma gång.
  2. Räkna ut poängen för det ord eller de ord som har bildats. Skriv in poängen i protokollet.
  3. Ta upp nya brickor så att du alltid har sex, sju eller åtta stycken på ditt brickställ.

Så räknar man poäng

Värdet på varje bokstav står längst ner på varje bokstavsbricka. (Blanka brickor, svarta brickor och pilar ger inga poäng.) Om ordet inte täcker nå- gon av poängrutorna nedan, räknas poängen för varje bokstav samman och summan noteras i protokollblocket. Skulle det utlagda ordet täcka någon av rutorna nedan, påverkas poängsammanräkningen på följande sätt:

Bokstavspoäng: Värdet på den bokstavsbricka som placeras på dessa rutor multipliceras med 2, 3 eller 4, beroende på vilken ruta som täcks. Dessa poäng läggs till de övriga bokstavs- poängen för ordet.

Bokstavspoäng x -2: Värdet på den bokstavs- bricka som placeras här dubbleras och dessa poäng dras sen från de övriga bokstavspoängen för ordet.

Ordpoäng: Innan du räknar ut ordpoängen måste eventuella bokstavspoäng ha lagts till eller dragits ifrån. Värdet på det ord som täcker över dessa rutor multipliceras med 2, 3 eller 4, bero- ende på vilken ruta som täcks.

Ax2Ax2 Bokstavspoäng x 2
Ax3Ax3Bokstavspoäng x 3
Ax4Ax4Bokstavspoäng x 4
A-x2A-x2
Bokstavspoäng x -2
ALFA x2ALFA x2Ordpoäng x 2
ALFA x3ALFA x3
Ordpoäng x 3
ALFA x4ALFA x 4Ordpoäng x 4

Bokstavs- och ordpoängrutorna kan bara utnyttjas första gången ett ord läggs ut. På samma sätt behöver du bara dra minuspoäng första gången ordet läggs ut.

Om du lägger ut en bokstav som är med i två ord räknas poängen för den bokstaven i båda orden. Detta gäller även om bokstaven ligger på en poängruta (bokstavspoäng x 2, 3, 4 eller bokstavspoäng x-2)

Om du lyckas lägga ut alla dina brickor på en gång får du en extra bonus. Spelar ni med sex brickor blir bonusen 40 poäng, sju brickor ger 50 poäng och 8 brickor 60 poäng. Bonusen läggs till allra sist, efter att eventuella bokstavs- och ordpoäng respektive minuspoäng räknats ut.

Nya ord kan bildas på olika sätt:

Låta exempel alfapet

1. Det nya ordet LÅTA läggs i rät vinkel till ett befintligt ord och använder endast en bokstav av det ordet. Detta ger 7 poäng.

elkabel exempel alfapet

2. Ett befintligt ord (KABEL) byggs på med fler bokstäver så att ett nytt ord bildas (ELKABEL). Detta ger 12 poäng.

oro exempel alfapet

3. Ett nytt ord (ORO) läggs parallellt med ett befintligt ord, så att brickorna intill var- andra bildar flera nya ord. Detta ger 18 po- äng: 5 för ORO, 5 för KO, 2 för AR och 6 för A BO. Som exemplet visar måste nya ord även bildas lodrätt för att draget ska bli godkänt.

Specialbrickor

Ni bestämmer själva om ni vill spela med de svarta brickorna och pilarna de behöver inte vara med, men variationsmöjligheterna blir större om ni använder dem.

Pilarna ger dig möjlig het att svänga ett ord om du inte får plats eller om du vill komma åt en poängruta. Pilen ska ligga underst, d v s där ordet byter riktning ligger det både en pil och en bok stavs bricka.

alfapet pilar
Alfapet exempel pilarna

Blanka brickor kan användas som vilken bokstav som helst. Om du använder en blank bricka, säger du vilken bokstav den ska vara och sedan gäller detta under hela spelet. De blanka brickorna ger inga poäng.

blank bricka alfapet

Svarta brickor fungerar som stoppbrickor. Börja draget med att lägga en svart bricka efter ett ord på spelplanen. Lägg sedan ett nytt ord, som då blir separerat från det andra ordet. Välj mellan att lägga ut ordet vågrätt efter den svarta brickan eller lodrätt under den. Detta kan kanske ge dig g möjlighet att nå poängrutor. Efter ditt drag får inget nytt ord utgå från den utlagda stoppbrickan.

svart bricka alfapet
Exempel svart bricka på spelplan
Den svarta brickan separerar ditt ord från ett annat.

Om du kör fast

Du kan byta ut en eller flera av brickorna på ditt brickställ. Hur många du byter ut är valfritt. Lägg de bokstavsbrickor som ska bytas i påsen. Blanda om och ta sedan lika många brickor som du lagt i. Detta räknas som ett drag och du får inte lägga ut något ord.

Du får inte flytta eller byta ut brickor på spelplanen när de väl är lagda.

Det är tillåtet att passa, dvs stå över en omgång, även om du kan lägga ut. Om ni vill kan ni bestämma att spelet är slut när alla spelare har passat två gånger i följd.

Vilka ord kan jag lägga?

De flesta ord är tillåtna utom egennamn, förkortningar och ord på en bokstav. Använd Svenska Akademiens Ordlista om ni är osäkra – finns inte ordet med där, är det inte godkänt i spelet. Använd inte ordlistan för att få ideér till nya ord utan bara som en kontroll av redan lagda ord.

När är spelet slut?

Spelet slutar när det inte finns fler bokstavsbrickor, när ingen kan lägga ut några nya ord eller när alla spelare har passat två gånger i följd.

Vem vinner?

När alla bokstavsbrickor är slut och ingen kan lägga ut fler ord räknas poängen samman. Poängvärdet för de bokstavsbrickor som finns kvar på brickställen dras ifrån slutpoängen. Den som har högst poäng när spelet är slut har vunnit.

Poängräkningsblocket

Baksidan på poängräkningsblocket visar en bild av spelplanen. Här kan ni skriva in era spelomgångar eller anteckna hur långt ni har kommit om ni vill avbryta spelet. Riktigt inbitna Alfapetspelare vill kanske hålla reda på hur många bokstavsbrickor som använts av varje sort och då kan blocket vara till hjälp.

Alfapet Spelvarianter

Enklaste varianten: Alfapet kan spelas på många olika sätt. I den enklaste varianten används bara bokstavsbrickorna. Minuspoängrutorna på spelplanen fungerar som helt vanliga rutor utan poäng.

Lite mer variation får man när specialbrickorna används. Tillsammans med minuspoängrutorna blir Alfapet mer spännande än någonsin!

Temavarianten: Ni kan själv hitta på variationsmöjligheter för att berika spelet. Ni kan t ex bestämma att orden som läggs ut ska handla om ett visst tema. Ni kan också göra en lista med ord som ska läggas ut under spelets gång. Den som lyckas lägga ut ordet får extrapoäng.

Singelvarianten: SoloAlfapet spelas som namnet antyder bara av en spelare. Man spelar med 1 brickställ och försöker överträffa sina poäng från tidigare spelomgångar. Man kan också spela med 2 brickställ och agera motståndare till sig själv. Här blir det verkligen slumpen som avgör vilken “spelare” som vinner, eftersom det är du som funderar ut orden till båda två. Reglerna är samma som för vanliga Alfapet. Använder man samtidigt en ordbok kan man försöka lägga de ord som ger högst poäng.

Alfapet är ett spel som man blir bättre på ju mer man spelar. Det finns oänd- liga variationsmöjligheter, och precis som två korsord aldrig är likadana, blir två Alfapet-omgångar aldrig de samma. Se bara till så att alla är överens om reglerna från början!

Alfapet i Sverige

Alfapet korsordspelet med stort K. Det är en riktig favorit över hela världen inte minst i Sverige. Beroende på vilken verision du har kan det se lite annorlunda ut. Spelet har dessutom flera olika namn vilket kan förvirra:

  • Alfapet
  • Nya Alfapet
  • Scrabble

Låt oss därför ta oss en titt på hur det kommer sig och berätta lite om Alfapet i Sverige.

Alfapets ursprung

Alfapet, även känd som “nya Alfapet”, är mer än bara ett spel. Det är en resa av ord, strategi och historia. Ursprungligen var det baserat på det globalt kända spelet Scrabble. Faktum är att Alga, skaparna av Alfapet, en gång hade rättigheterna att producera Scrabble under det svenska namnet Alfapet.

Förändringar i licensrättigheterna

Men, som det ofta är med affärer, sker förändringar. På 1990-talet förvärvade Mattel (spelföretaget som bland annat äger rättigheterna till Uno och Skip-Bo) rättigheterna till Scrabble utanför Nordamerika. Detta innebar att Alga miste sin licens till det ursprungliga spelet.

Alfapet: Ett nytt kapitel

Men som ordspråket säger, När en dörr stänger sig öppnas en annan. Alga visste att de hade en pärla i namnet Alfapet. Så istället för att ge upp, skapade de ett helt nytt spel under samma namn. Det är dessa regler du hittar här ovanför. Ett spel med unika alfapet regler, men som fortfarande kändes bekant för alla ordälskare.

Alfapet vs Scrabble

Medan det gamla Alfapet-spelet numera säljs av Mattel som Scrabble i Sverige, fortsätter det nya Alfapet-spelet att blomstra. Men vad skiljer de två spelen åt?

  • Antal bokstäver: En central fråga många har är hur många bokstäver i alfapet? Medan både Scrabble och Alfapet har olika antal bokstäver, är det viktigt att förstå alfapet bokstäver för att spela spelet rätt.
  • Regler: Medan båda spelen kretsar kring att skapa ord på ett spelbräde, varierar alfapet regler något från Scrabble.

Lite längre ner kan du läsa om fler olikheter mellan spelen.

Sammanfattning

Alfapet, Nya alfapet eller som en del kanske känner det, alphabet spel, är mer än bara ett ordspel. Det är en symbol för förnyelse, anpassning och innovation. Så nästa gång du sätter dig ner för en omgång Alfapet, tänk på dess rika historia och de många twistar och svängar som lett fram till den version du spelar idag.

Alfapet och Scrabble: En Jämförelse

När det kommer till ordspel står två titlar ut: Scrabble och Alfapet. Men vad skiljer dem åt? Låt oss bryta ner det.

Spelplanens storlek

I spelvärlden är storleken viktig. Och när det gäller dessa två spel, varierar storleken av spelplanen. Scrabbles spelplan mäter 15×15 rutor. Däremot sträcker sig Alfapets plan över 17×17 rutor. En intressant skillnad, eller hur?

Bonusrutor: Fånga höga poäng

Båda spelen har något speciellt – bonusrutor. Men hur fungerar de?

Scrabble

I Scrabble kan bokstäver och ord landa på bonusrutor för att multiplicera deras värde. Men det är inte bara det…

Alfapet

Alfapet tar bonuskonceptet ett steg längre. Inte bara finns det flera varianter av bonusrutor, utan vissa kan även ge minuspoäng. Ett djärvt drag som kan förändra spelets gång!

Brickornas mysterium

Alfapet bokstäver och Scrabble-brickor är spelets hjärta. Men antalet och typerna av brickor varierar mellan spelen.

  • Scrabble: Här får du 100 brickor att jobba med. Två av dessa är blanka, vilket ger spelarna friheten att välja vilken bokstav de vill representera.
  • Alfapet: Det blir lite mer komplicerat här. Med 120 brickor inkluderar Alfapet inte bara blanka brickor utan även specialbrickor och den spännande bokstaven Q.

Scrabble och Alfapet, två mästare inom ordspelsvärlden. Men trots deras likheter har varje spel unika alfapet regler och egenskaper som sätter dem isär. Oavsett om du är en fan av det traditionella alphabet spel eller letar efter en ny twist, finns det alltid något för alla ordälskare där ute.

Avslutande Tankar om Alfapet Regler

Att bemästra Alfapet regler är inte bara en resa genom bokstäver och ord utan också en resa genom strategiskt tänkande och planering. Från att navigera genom bonusrutor till att klokt använda de specialbrickor som tillhandahålls, varje spelomgång är en ny utmaning och ett nytt äventyr. Oavsett om du är en veteran inom Alfapet eller en nybörjare som är ivrig att dyka in i detta fascinerande ordspel, kommer förståelsen för dess regler utan tvekan att fördjupa din uppskattning och förbättra din spelstrategi. Tack för att du följde med oss genom Alfapets rika värld – må dina ord vara långa och dina poäng vara höga!